Käyttöehdot, palvelun käyttäjät/yksityishenkilöt

1. Näin Dealfinder.fi toimii

Dealfinder toimii palvelunvälittäjänä. Autamme yksityishenkilöitä tavoittamaan useita yrityksiä kerralla, sujuvasti ja maksuttomasti. Kun yksityishenkilö lähettää palvelukyselyn, se välitetään niille yrityksille, jotka voivat tarjota käyttäjälle kyseisen palvelun. Yritykset lähettävät halutessaan yksityishenkilölle tarjouksen palvelusta. Yksityishenkilö voi tämän jälkeen valita itselleen sopivan tarjouksen ja yrityksen.

2. Vain laillistettuja yrityksiä

Asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi Dealfinderissa on vain laillistettuja yrityksiä, joiden Y-tunnuksen voimassaolo on tarkistettu.

3. Vastuumme

Dealfiner ei vastaa palvelusopimuksista, jotka ovat syntyneet yksityishenkilöiden ja yritysten välille. Dealfinder ei ole näissä sopimuksissa osallisena, eikä vastaa mahdollisista riitatilanteista yksityishenkilöiden ja yritysten välillä. Yksityishenkilöillä ei ole oikeutta vaatia korvauksia Dealfinderilta mahdollisista taloudellisista tai muista vahingoista.

Mikäli yritys ei toimi sopimuksen mukaisesti, yksityishenkilö voi ilmoittaa tästä Dealfinderille. Tämä voi johtaa yrityksen poistamiseen palvelusta.

4. Henkilötiedot ja yksityisyys

5. Sanktiot

Dealfinderilla on oikeus poistaa palvelusta käyttäjä, joka rikkoo Suomen lakia tai jollain tavoin sivuston sääntöjä. Pienemmissä rikkeissä voidaan antaa huomautus. Dealfinderilla on oikeus poistaa julkaisut, jotka Dealfinder kokee loukkaavina tai Dealfinderin palveluntarjonnan periaatteiden vastaisiksi.

6. Muutokset

Dealfinderilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja johtuen lakimuutoksista tai omasta aloitteestaan ilman, että niistä on erikseen ilmoitettava käyttäjille.

7. Immateriaalioikeudet

Dealfinderilla on oikeus käyttää kuvia, tekstejä ja muuta käyttäjien Dealfinderissa julkaisemaa materiaalia. Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet säilyvät kuitenkin käyttäjällä.

 

Käyttöehdot, yritykset

1. Näin Dealfinder.fi toimii

Sivusto toimii palvelunvälittäjänä. Autamme palvelun käyttäjiä/yksityishenkilöitä tavoittamaan yrittäjiä sekä yrittäjiä tavoittamaan toisia yrittäjiä, jotka voivat tuottaa toivotun palvelun. Palvelun käyttö on ilmaista.

2. Miten pääsee mukaan Dealfinderiin?

Jos yrityksesi haluaa olla mukana Dealfinderissa ja hyötyä käyttäjien tarjouspyynnöistä, on yrityksellä oltava Y-tunnus. Tämän lisäksi yrityksen on noudatettava Dealfinderin sääntöjä, kuten asiakasta kunnioittavaa ja ystävällistä käytöstä sekä työn suorittamista aina parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Viestintä

Mikäli yritys muuttaa tai yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava Dealfinderille välittömästi.

4. Henkilötiedot
4.1. GDPR
4.2. Yritys, joka saa käyttäjän henkilötiedot, vastaa tämän jälkeen GDPR:sta

5. Immateriaalioikeudet

Dealfinderilla on oikeus käyttää kuvia, tekstejä ja muuta käyttäjien Dealfinderissa julkaisemaa materiaalia. Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet säilyvät kuitenkin käyttäjällä.

6. Maksaminen

Maksaminen tapahtuu sovitusti Dealfinderin kanssa. Ellei maksuajankohdasta ole sovittu, on maksun tapahduttava viimeistään 30 vrk laskun toimittamisesta. Ellei laskua ole maksettu ajallaan ja Dealfinder on toimittanut maksumuistutuksen, on Dealfinderilla oikeus vaatia korvausta maksumuistutuksesta.

7. Sopimusrikkomukset

Mikäli yritys ei hoida toimeksiantoja, palvelunostajan henkilötietoja asianmukaisesti tai ei ole hoitanut maksua muistutuksen jälkeen, voi Dealfinder päättää sopimuksen välittömästi ilman korvausvelvollisuutta. Pienemmistä rikkeistä voidaan antaa varoitus.

8. Vapauttavat asianhaarat

Dealfinder ei ole vastuussa sopimuksen täyttämisen laiminlyönnistä, jos laiminlyönti johtuu niin kutsutuista vapauttavista asianhaaroista. Vapauttaviksi asianhaaroiksi katsotaan mm. tulva, tulipalo, onnettomuus, kuolemantapaus, sairaus tai alentunut työkyky, irtisanoutuminen, lakko tai konflikti työmarkkinoilla, muuttunut tai uusi lainsäädäntö, viranomaisen toimenpide tai laiminlyönti, menetetty tai tuhoutunut data tai omaisuus.

10. Cookies

Käytetyt cookiesit
– Kieli
– WordPressin testi
– Sisäänkirjautumisstatuksen tarkistus
– Sisäänkirjautumisen turvallisuus
– Googlen statistiikka
– Jos hyväksyt cookiesin, myös tämä tulee sivulle tiedoksi

 

Yksityisyydensuoja

Tässä yksityisyydensuojankäytännössä kerromme miten me Dealfinderissa keräämme ja käytämme henkilötietojanne vastuullisesti ja laillisesti. Olemme erittäin tarkkoja siitä, että käsittelemme tietoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilötietovastaava

Me Dealfinderilla olemme vastuussa henkilötiedoistanne, ottakaa yhteyttä, mikäli kysyttävää ilmenee:

info@dealfinder.com
Osoite: Hällantie 217, 68620 Pietarsaari
HS Group AB
Y-tunnus: 2979091-5

Miksi keräämme henkilötietojanne?

Me Dealfinderilla keräämme henkilötietoja, jotta voimme ohjata yhteen yksityishenkilöitä niiden yritysten kanssa, jotka voivat tarjota toivotun palvelun ja jotta voimme olla yhteydessä yksityishenkilöihin ja yrityksiin tiedotustarkoituksessa.

Miten keräämme henkilötietoja?

Keräämme tiedot, kun yksityishenkilönä lähetät järjestelmästä tarjouspyynnön palveluyrityksille.

Kun liität yrityksen järjestelmään, keräämme yrityksen tiedot.

Minkälaisia tietoja keräämme?

Keräämme vain välttämättömät henkilötiedot, jotta palvelu voidaan toteuttaa ja jotta tarvittaessa voimme tavoittaa asiakkaan tiedotustarkoituksessa. Tätä varten tarvitsemme mm. nimen ja yhteystiedot.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on meille välttämätöntä. Kun olet palvelunostajana saanut palvelun kauttamme, lähetämme sinulle sähköpostissa palautelomakkeen yrityksestä, jonka olet valinnut. Tämän jälkeen tietosi poistuvat järjestelmästämme.

Kun yrityksenä päätät lopettaa yhteistyön kanssamme ja sopimus on selvitetty, lähetämme sähköpostissa palautelomakkeen, jonka jälkeen tietonne poistuvat.

GDPR

Keräämme tietoa anonyymisti esim. Google Analyticsin kautta. Kun yritys poistuu palvelustamme ja tili on lopetettu, yksilöivät tiedot poistuvat ja vain anonyymi statistiikka tallentuu.

Palvelunkäyttäjän tiedot säilyvät Dealfinderilla kunnes työn on suoritettu ja palvelunkäyttäjä on hyväksynyt työn suoritetuksi tai siihen asti kun palvelunkäyttäjä keskeyttää tarjouspyynnön. Mikäli palvelunkäyttäjä kommentoi palvelua, tallentuu etunimi esitettäväksi yritykselle. Tiedot tallentuvat tämän jälkeen varmalla tavalla, joka seuraa alan standardeja.

Tiedot tallennetaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voimme yhdistää palvelunkäyttäjän oikeiden yritysten kanssa.

Cookieseja käytetään, jotta käyttäjäkokemus olisi parempi ja tallennettavat cookiesit ovat:
– Kieli
– WordPressin testi
– Sisäänkirjautumisstatuksen tarkistus
– Sisäänkirjautumisen turvallisuus
– Googlen statistiikka
– Jos hyväksyt cookiesin, myös tämä tulee sivulle

Käytämme Cookie consentiä, jotta cookiesit voi hyväksyä sivuilla surffatessa.

Tietojen korjaus- ja poistopyynnöt

Dealfinderille voi lähettää sähköpostia ja pyytää nähtäväksi järjestelmässä olevat tiedot. Tällöin esitämme tiedot tuomalla käyttäjää koskevat tiedot tietokannasta. Palvelunkäyttäjä voi myös pyytää tietojen muuttamista tai poistamista.

Rekisteröityneet yritykset voivat muuttaa suurinta osaa olemassa olevista tiedoista, tiettyjä tietoja ei voi muuttaa teknisistä syistä, joten mikäli näihin toivotaan muutoksia, voi tätä pyytää Dealfinderilta.